ייעוץ בנושא נגישות השירות

גבר יושב במשרד ומחזיק קביים

כ־20% מהאוכלוסייה בארץ מתמודדים עם מוגבלות המשפיעה על תפקודם היום־יומי, מוגבלות שפעמים רבות מתעצמת בעת אינטראקציה עם הסביבה – הסביבה הפיזית והסביבה האנושית כאחד.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג-2013, שהותקנו מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998, מפרטות מהן חובות הנגישות הנדרשות מכל מקום או ארגון המספק שירות לציבור.

לפיכך כל ארגון השואף לספק את השירות המיטבי ללקוחותיו וכן לעמוד בשירות החוק מוטב שיסתייע בבעל/ת מקצוע בעל/ת ניסיון וידע.

כמורשת נגישות שירות העוסקת שנים רבות בתחום הנגישות אני מסייעת לארגונים לעמוד בחובות של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כדלקמן:

  • עריכת סקרי נגישות
  • כתיבת נהלים על הנגישות השירות
  • מתן הדרכות לצוותים בנושא של נגישות השירות
  • ייעוץ לרכזי נגישות ולדרג הניהולי על חובות החוק

למידע נוסף על חובות הנגישות מומלץ לקרוא באתר של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים:
אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות